Trwałość lampy do projektora zależy od kilku czynników. Należy jednak przyznać, że na zmniejszenie trwałości lampy najwięcej wpływa przegrzanie lampy w wyniku krótkotrwałego użytkowania projektora. Dalej w artykule znajdziesz ważne informacje na temat tego, jak przedłużyć żywotność pracy lampy do projektora i, oczywiście, jak zapobiec przegrzaniu się lampy.

Img

Chłodzenie

Najbardziej znaczącą przesłanką do przedłużania trwałości lampy, byłoby ustawienie projektora w pomieszczeniu, w którym jest zapewniona wystarczająco dobra wentylacja. Wiadomo, że w przypadkach, gdy projektory są instalowane w narożnikach i kątach pomieszczenia zbyt blisko sufitu lub w lokalach, w których jest słaba wentylacja, trwałość pracy lampy projektora jest znacznie krótsza.

Nagromadzenie kurzu

Należy uważać i czyścić projektor, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na obudowie lampy. Nagromadzenie kurzu utrudnia dostęp powietrza do lampy, a wraz z tym, także znacznie zmniejsza możliwość jej chłodzenia.

Wymieniaj lub regularnie oczyszczaj filtr projektora

Prawie każdy projektor jest wyposażony w filtr, który zatrzymuje przedostawanie się kurzu na części projektora, co z kolei zapewnia chłodzenie w czasie pracy. W przypadku zabrudzenia filtra jest blokowana wentylacja, co z kolei prowadzi do przegrzania się lampy projektora i pracy przy większej temperaturze, niż jest to przewidziane. To z kolei prowadzi do zmniejszenia żywotności lampy. Czyszczenie lub wymiana filtrów jest prostą czynnością. Filtry się znajdują zazwyczaj za małym prostokątnym panelem o szerokości około 1,5 cm i długości około 15 cm.

Nie wyłączaj projektora zbyt szybko

Zbyt szybkie wyłączenie projektora oraz ponowne włączenie (lub odwrotnie) ma negatywny wpływ na żywotność lampy projektora. Średnio potrzebny jest czas trwania około 1 min, aby lampa rozpoczęła swoją pracę z pełną mocą. W projektorach są wbudowane elektrotechniczne rozwiązania, które zapewniają początkowe «uruchomianie» lamp, wykorzystując wysokie napięcie, potem zapewniają podstawową pracę lampy, przy użyciu znacznie mniejszej ilości prądu. Jeśli projektor zbyt szybko włącza się i wyłącza, może to spowodować destabilizację znajdującego się w wysokim ciśnieniu gazu merkurego znajdującego się w lampie i może prowadzić do dalszego zmniejszenia trwałości lampy lub nawet całkowitego zakończenia pracy lampy.

Używaj projektora w trybie oszczędzania

W nowoczesnych projektorach jest wbudowany tzw. Tryb Eco. Odpowiednio projektor może działać w tak zwanym trybie normalnym i trybie ekonomicznym. Tryb oszczędzania związany jest z mniejszym użyciem mocy projektora, czyli lampa projektora emituje mniej światła (zapewnia mniej jasny obraz). Jeśli nie masz pewności czy Twój projektor posiada taką opcję, sprawdź w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej producenta. W przypadku, gdy takiej opcji nie ma, na pewno można przedłużyć żywotność lampy projektora, ręcznie zmniejszając jasność projektora. Taka możliwość na pewno jest dostępna dla projektora. Ponadto warto zauważyć, że istnieje bezpośredni związek między tym, o ile można zmniejszyć jasność lampy, a tym, o ile zmiana ta wydłuży żywotność lampy projektora.

Mocowanie projektora

Lampa projektora ma bardzo kruchą konstrukcję, która jest szczególnie wrażliwa w czasie pracy projektora. Dlatego nie zaleca się wstrząsania projektorem (i w ogóle przemieszczanie go w czasie pracy). Takie wstrząsy mogą spowodować zmniejszenie żywotności lampy lub nawet nieoczekiwane i trwałe przerwanie pracy. Zachowuj ostrożność.

 

Jednak w przypadku, gdy widzisz, że okres trwałości lampy zbliża się do końca (świadczy o tym znaczny spadek jasności obrazu, za którym następuje pogorszenie jakości obrazu, zamglenie). Często gdy zbliża się koniec okresu żywotności lampy słyszalne są specyficzne kliknięcia, co świadczy o tym, że funkcjonowanie lampy jest naruszone. Jednak wymienione powyżej zjawiska mają bardziej charakter subiektywny. Zawsze należy sprawdzić, ile godzin pracy lampa projektora już przepracowała. Na panelu wszystkich projektorów jest wskaźnik, który informuje o zbliżaniu się zakończenia okresu żywotności lampy oraz istnieje możliwość sprawdzenia, ile godzin lampa już przepracowała.

 

 

Jeżeli okres żywotności lampy projektora zbliża się do końca, nadszedł czas by wymienić ją na nową. I można to zrobić właśnie tutaj.

Licencja: Creative Commons