0
głosów
- +

Kto i jak może zawiesić działalność firmy?

Autor:

Aktualizacja: 01.07.2012


Kategoria: Finanse i Ekonomia / Księgowość


Artykuł
  • 0 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 818 razy czytane
  • 1 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Nie raz ze względu na czynniki czy to zewnętrzne czy to wewnętrzne musimy zawiesić działalność gospodarczą. W artykule przedstawione są zasady na których możemy to zobić. Polecam się z nim zapoznać.


      Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, to bez względu na to, w jakiej formie jest prowadzona działalność, ma prawo ją zawiesić na maksymalnie 2 lata. Obecnie procedura zgłoszenia zawieszenia jest bardzo prosta i dla jednoosobowych przedsiębiorców odbywa się poprzez złożenie wniosku w CEIDG. Taki wniosek można złożyć m.in. za pośrednictwem Internetu.

      Podstawową przesłanką umożliwiającą dokonanie zawieszenia jest konieczność niezatrudniania w momencie zawieszenia pracowników. Przy czym przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Stosownie do art. 2 tej ustawy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba zatrudniona jest osobą pozostającą w stosunku pracy i tym samym jest stroną tego stosunku. Warto też pamiętać, iż np. pozostawanie przez pracownika na zwolnieniu lekarskim czy urlopie wychowawczym nie powoduje ustania takiego stosunku, a co za tym idzie, przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości skorzystania z instytucji zawieszenia. Osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego (np. na podstawie umowy zlecenia) nie są pracownikami i ich współpraca z przedsiębiorcą nie zamyka mu drogi do zawieszenia działalności firmy.

      Maksymalny okres zawieszenia może wynieść 24 miesiące. Firma może jednak zostać zawieszona jedynie na 30 dni (to najkrótszy termin, na jaki można przerwać działalność). Przy czym jeżeli zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni tego miesiąca przypadającą w danym roku kalendarzowym. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

      Choć z instytucji zawieszenia korzystają zazwyczaj jednoosobowi przedsiębiorcy, to zawieszenia mogą teoretycznie dokonywać również spółki. Przy czym, co oczywiste, musi być spełniony warunek niezatrudniania przez spółkę pracowników. W praktyce jest to właśnie najczęstsza przeszkoda w dokonaniu zawieszenia.

      W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Oznacza to, iż wszyscy wspólnicy posiadający odrębne wpisy w CEIDG muszą złożyć stosowne zgłoszenia o zawieszeniu działalności w ramach spółki w CEIDG.

      Również przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Jeżeli dany przedsiębiorca wykonuje działalność w różnych formach prawnych, np. jako wspólnik spółki cywilnej i jednoosobowy przedsiębiorca, wówczas także może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca:

-ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

-ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (np. regulować opłaty za najem, gaz, energię elektryczną, prowadzenie rachunku bankowego, abonament telefoniczny, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste itp.),

-ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

-ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

-wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

-może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla czynnych przedsiębiorców.

 

      Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie działalności firmy następuje na wniosek przedsiębiorcy. Jednoosobowi przedsiębiorcy wpisani do CEIDG dokonują zgłoszenia na formularzu CEID-1 (on-line bądź w wybranym urzędzie gminy).

      Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego przez przedsiębiorcę we wniosku (przy czym nie może być to wcześniejszy dzień niż dzień złożenia wniosku, może być natomiast późniejszy). Zawieszenie trwa do dnia złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności.

      Zgłaszanie informacji o zawieszeniu oraz o wznowieniu działalności firmy w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

      Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.)

http://walkafiskusowa.blogspot.com/


Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij