0
głosów
- +

Czy zwrot podatku akcyzowego jest pomocą de minimis ?

Autor:

Aktualizacja: 28.05.2012


Kategoria: Dom i Ogród / Przepisy Prawne


Artykuł
  • 0 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 6628 razy czytane
  • 1 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Zwrot podatku akcyzowego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) nie jest pomocą de minimis.


Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. jest programem pomocowym, zgodnym z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006, str. 1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

Pomoc tą ujmuje się jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze NN 40/2006. Wielkość udzielonej pomocy należy wykazywać w sprawozdaniach, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 174, poz. 1081 z późn. zm.). Informacje należy podać w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis (określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r., podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za dany rok kalendarzowy w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego. Stosownie do § 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r., w sprawozdaniach o pomocy publicznej udzielanej od dnia 1 stycznia 2009 r. należy również wykazać dane pozwalające na identyfikację beneficjenta pomocy, tj. firmę (nazwę) albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy.

Sprawozdanie w zakresie zwrotu podatku akcyzowegosporządza wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydający decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu. W ww. sprawozdaniu w kolumnie 2a należy wykazać kod 1.30 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., a w kolumnie 2c należy podać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej tj. art. 5 ust. 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. W kolumnie 3c należy wykazać numery decyzji dla wszystkich producentów rolnych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w danym roku. Wartość nominalna pomocy (kol. 6a) jest równa wartości pomocy brutto (kol. 6b) i stanowi łączną kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu w danym roku. Wykazywana w kolumnie nr 7 forma pomocy w odniesieniu do zwrotu podatku akcyzowego stanowi dotację o kodzie A1.1.

Przeznaczenie pomocy (kol. 8) należy wykazać jako inną pomoc w sektorze rolnictwa o kodzie e8.17. Stosownie do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r., intensywność pomocy oznacza kwotę pomocy wyrażoną jako procent kosztów kwalifikowalnych. W ww. sprawozdaniu intensywności pomocy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego (kol. 9) nie podaje się.


Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


System komentarzy dostarcza Disqus

Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij