0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
1412 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

System Zarządzania Jakością – ISO 9001 jest normą, która ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań klientów, jednocześnie przynosząc korzyści dla danego przedsiębiorstwa. Norma ta umożliwia prowadzenie skutecznej działalności w oparciu o wysoką pozycję rynkową.

Wymagania ISO 9001 opracowywane i dostosowywane są do wciąż zmieniających się warunków na rynku. System jest podstawą do wdrażania kolejnych systemów zarządzania, ulepszających i usprawniających działania firmy (np. zarządzanie środowiskowe, zarządzanie BHP). Wspólnie z kolejnym wdrażanymi systemami, system ISO 9001 staje się zintegrowanym systemem zarządzania. Można go wdrożyć w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego profilu czy rodzaju usług jakie świadczy dana firma.

Obecnie właściciele wielu przedsiębiorstw sięgają po co raz to efektywniejsze narzędzia pozwalające wdrożyć system zarządzania, dzięki któremu firma ich będzie w stanie dorównać światowym przedsiębiorstwom. Takim narzędziem jest system ISO 9001 zgodny z międzynarodowymi standardami.

Cechy systemu ISO 9001

System ten charakteryzuje się:

Wprowadzeniem procesu - zorientowania systemu na daną sytuację przedsiębiorstwa , Dążeniem do zapewnienia zgodności wyrobów lub usług z wymaganiami stawianymi przez klientów Zastosowaniem narzędzi, dzięki którym będą pozyskiwane informacje Doskonaleniem przedsiębiorstwa Zminimalizowaniem biurokracji (minimum potrzebnej dokumentacji)

Korzyści płynące z zastosowania systemu ISO 9001

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością przede wszystkim wiążę się z:

Udoskonaleniem działań przedsiębiorstwaWzrostem wiarygodności i prestiżu Poprawą jakości wyrobów, usług Ulepszeniem obiegu informacji Zwiększeniem zaufania klientów stałych jak i tych potencjalnych Określeniem celów, zadań firmy Wzrostem konkurencyjności Możliwością uzyskania środków z funduszy UE Znaczne zmniejszenie kosztów (zwykle ponoszonych w trakcie usprawniania i wdrażania systemu)

Licencja: Creative Commons