0
głosów
- +

Czym jest działalność gospodarcza?

Autor:

Aktualizacja: 10.09.2010


Kategoria: Biznes i Ebiznes / Własna Działalność


Artykuł
  • 0 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 1723 razy czytane
  • 4 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Rozważasz możliwość założenia własnej firmy i zastanawiasz się, czym właściwie jest działalność gospodarcza? Ten artykuł wyjaśnia najważniejsze aspekty dotyczące tego zagadnienia.


Przedsiębiorca i jego działalność gospodarcza - odrobina definicji

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Natomiast według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, ale to również działalność polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, która prowadzona jest we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mówią, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Jednocześnie warto nadmienić, iż przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie) jest formą prowadzenia przedsiębiorstwa, która cieszy się największa popularnością. Założenie działalności gospodarczej nie jest uwarunkowane posiadaniem kapitału początkowego. Jedynym wymogiem jest złożenie druku EDG-1 (wraz z załącznikami, jeżeli zgłaszamy więcej informacji) do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Czynność ta jest konieczna, aby uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie wymaga wnoszenia opłat skarbowych.

Przedsiębiorca występuje w obrocie gospodarczym pod firmą, którą jest jego imię i nazwisko. Możliwe jest dodanie również części marketingowej (np. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Jaś" Jan Kowalski). Wówczas możliwe jest posługiwanie się nazwą pełną lub nazwą skróconą - zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczych.

Majątek przedsiębiorstwa, zasadniczo stanowi jednocześnie majątek przedsiębiorcy. Jednakże to celów podatkowych, rozliczany jest na zasadzie przychodów i kosztów podatkowych. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za skutki jej prowadzenia. Odpowiedzialność ta obejmuje również współmałżonka i może być ograniczona jedynie ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Współmałżonek nie odpowiada bowiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności z majątku odrębnego, nie odpowiada również za zobowiązania powstałe po ustanowieniu rozdzielności.

Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą, spoczywa na przedsiębiorcy. Jednakże, przepisy pozwalają, aby przedsiębiorca korzystał z pomocy członków rodziny (jako osób współpracujących), zatrudniał inne osoby, bądź nawiązywał współpracę z innymi przedsiębiorstwami. Część praw i obowiązków może zostać przekazana osobom trzecim na zasadzie pełnomocnictwa (np. księgowa sporządza dokumentację księgową), jednakże nie ogranicza to pełnej odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania powstałe w ten sposób.

Najważniejsze cechy jednoosobowej działalności gospodarczej:

- niewielkie koszty rejestracji;

- szybka rejestracja i likwidacja działalności;

- brak obowiązku posiadania kapitału początkowego;

- osobista odpowiedzialność za wszelkie należności i zobowiązania wynikłe z prowadzenia działalności gospodarczej, która może rozciągać się na współmałżonków;

- osobiste prowadzenie spraw przedsiębiorstwa;

- proste formy prowadzenia księgowości;

- duży wybór form opodatkowania (podatek wg skali, liniowy, ryczałt, karta podatkowa).

Źródło: Mała księgowość internetowa ifirma.pl

pchytla


Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.
Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij