Administracja, biznes i tzw. trzeci sektor.

Są to 3 różne części rynku, różne też jest w nich podejście do pracy. Chciałam Ci przybliżyć, na co się decydujesz podejmując pracę w każdej z nich.

Data dodania: 2010-02-15

Wyświetleń: 2483

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Moje oceny są oczywiście subiektywne, ale popracowałam ew.współpracowałam ze wszystkimi sektorami i mam pewne przemyślenia, którymi się z Tobą chętnie podzielę.

1. Administracja państwowa ( brzydko mówiąc budżetówka).

Najbardziej zhierarchizowana, z tendencją do biurokracji. Celów biznesowych właściwie brak, a jeśli organizacja nie ma na celu zarabiania pieniędzy , to często celem istnienia takiej struktury jest jej własne przetrwanie, bez dbania o jakość pracy. Wynagrodzenie stałe, czasem podwyżki i premie (nie wszędzie jednakowe). Do tej grupy należą biura gminne, urzędy, szkoły, policja, wojsko, przedszkola i żłobki itp. Finansuje je państwo.

ZALETY:
zwykle stałe godziny pracy – rzadko w którym urzędzie nie są przestrzegane godziny urzędowania. Czasem bierze się prace do zrobienia w domu, ale to zależy od zorganizowania pracy.
względne bezpieczeństwo zatrudnienia i dzieci rodzenia. Jest pewność, że jak się wróci po urlopie macierzyńskim, miejsce się znajdzie.
zwykle wszechwładny szef, od którego wiele zależy. Im wyżej w hierarchii państwowej, tym częściej potrafi się zmienić wraz ze zmianą rządu.

2. NGO (Non-Govermental Organisations – organizacje pozarządowe, czyli fundacje, stowarzyszenia itp.)

Cel istnienia – podawany w statucie organizacji, np. Pajacyk stawia sobie za cel celem zbieranie środków pieniężnych na dożywianie dzieci w szkołach w całej Polsce.

Coraz popularniejsze miejsce do stałej pracy. Zwykle struktura mniej formalna. Tendencja do łączenia obowiązków – szansa dla tych, którzy chcą zmienić ścieżkę kariery. Stabilność zatrudnienia zależna od sposobu finansowania – lepsze zarobki w organizacjach sponsorowanych przez firmy, mniejsza – w organizacjach samodzielnie zdobywających fundusze dzięki projektom i pozyskiwanych sponsorom. Często zatrudnienie tylko na czas trwania projektu.

ZALETY:
zmienność zadań, dużo różnorodnych obowiązków – ciągła nauka i rozwój
możliwość zagranicznych i krajowych wyjazdów (w projektach międzynarodowych)
poznawanie nowych ludzi, zwykle z ciekawymi pasjami

3. Firmy prywatne

Nastawienie na realizację celów biznesowych, czyli zarabianie pieniędzy. To pieniądz jest wyznacznikiem sukcesu firmy. Ponosi to za sobą rywalizację, ciągłe dokształcanie, kreatywne myślenie, wykorzystywanie ludzi dla swoich celów. Liczy się efektywność!

ZALETY:
konkretne, mierzalne efekty pracy
usystematyzowanie działania prowadzące do celu pod kierunkiem szefów
rozwój potrzebnych firmie Twoich umiejętności

Celowo nie piszę o zarobkach w tych trzech sektorach, bo w obrębie jednej grupy cechuje je bardzo duża rozpiętość.

Zdecyduj, jaką pracę chcesz mieć. Trudno jest przeskoczyć z pracy państwowej do biznesu – inna mentalność, inne spojrzenie na cel istnienia. Wbrew temu, co mówi się o elastyczności człowieka, nie jest on elastyczny w nieskończoność.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena